3 energy drainers van een IT-projectteam

auteur

E. Fiten

gepubliceerd

30/09/2021

DelenReading Time: 2 minutes

Werk je momenteel in een IT-team, maar loopt de samenwerking stroef? Het is frustrerend als je ziet dat het team vaart mindert, energie verliest, vaker fouten maakt en deadlines niet haalt. Aan wat ligt het? En hoe krijg je weer leven in de projectwerking

Als Agile Business/Functioneel Analist kom ik regelmatig in contact met de verschillende profielen. Daaruit leerde ik dat mensen in hetzelfde team, niet altijd dezelfde mening delen over de teamwerking. Het is dus belangrijk om steeds de vinger aan de pols te houden. Zowel bij de groep als bij ieder teamlid. Want zonder een gemotiveerd team sta je nergens

Deze 3 ‘energy drainers’ kwamen meermaals terug tijdens klantenprojecten en vormen volgens mij een gevaar voor de algemene productiviteit van een IT-team.

1. Teveel druk op je team

Uiteraard wil je, net zoals de rest van het team, de deadlines halen en daarvoor haal je nu en dan alles uit de kast. Da’s normaal. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan en ieder team heeft ook haar grenzen. Ademruimtes zijn cruciaal en iedere collega heeft er nood aan. Een ervaren project manager is zich hiervan bewust en weet dat het geen zin heeft om de planning van één ontwikkelaar van start tot oplevering vol te boeken. 

Durf hierin bij te sturen en rekening te houden met het menselijke aspect van een IT-project. Wat is realistisch? Wie hierin durft bij te sturen, ziet meteen een gunstig effect op de efficiëntie, de samenwerking en productiviteit. 

2. Onduidelijke requirements

Niets zo frustrerend dan een feature op te leveren die uiteindelijk toch niet nodig blijkt te zijn. Het kost dubbel zoveel budget om deze ‘misvatting’ recht te zetten en de motivatie van de desbetreffende ontwikkelaar gaat zienderogen achteruit.
Ben je zelf al eens de ‘dupe’ geweest van een requirement die de vuilbak inging? Bespreek dergelijke problemen met de persoon die voor de requirements zorgt. Zo kan je samen naar een oplossing zoeken, want de oorzaak verschilt immers per persoon en per project. Alleen door een transparante evaluatie achteraf, verklein je de foutenmarge en frustraties.

3. Onnodige vergaderingen

Sluit enkel aan, als je in een vergadering relevante informatie kan bijdragen of krijgen. Meetings onnodig bijwonen, eist veel energie. Als je iedere dag een uur tijd ‘verliest’ aan een meeting dan kwijnt je motivatie helaas telkens een stukje verder weg.
Denk dus bij ieder overlegmoment goed na wie er rond de tafel hoort te zitten en wie niet.

Conclusie

Er is geen gouden regel om bovenstaande valkuilen op te lossen en voor ieder team liggen de pijnpunten ergens anders. Het is al een grote stap om hier oog voor te hebben. Communicatie, transparantie en de daad bij het woord voeren, zijn sleutelelementen om de motivatie binnen het team hoog te houden. Op die manier worden tegenslagen ook leermomenten en trekt het team zich samen uit een negatieve spiraal. Vergeet niet dat je vanuit iedere rol de aandacht hierop mag vestigen. Vind je dat de teamwerking beter kan? Zie je dat de dynamiek en de drive binnen de groep mindert? Kaart dit dan aan en draag op die manier bij aan de oplossing.

Interesse in onze aanpak?

Contacteer ons

Wil je deel uitmaken van ons team?