Waarom “een extra developer” niet altijd de oplossing is

auteur

Kato Coppens

gepubliceerd

09/11/2021

DelenReading Time: 4 minutes

Digitale transformaties en automatisering zijn de enige weg vooruit, dat staat als een paal boven water.

Ondernemingen en overheidsinstanties hervormen hun werking, producten en dienstverlening naar de nieuwe verwachtingen van hun doelpubliek. Ze investeren massaal in digitale vooruitgang, maar de uitrol en implementatie van deze projecten loopt vaak niet zoals verwacht

De deadline voor oplevering komt in het gedrang, de applicatie doet niet wat ervan verwacht wordt, bepaalde features werden over het hoofd gezien en werden niet ontwikkeld,…noem maar op. De alarmbel gaat af en de conclusie luidt: we hebben meer ontwikkelaars nodig!  

Maar is dat wel zo? Zijn extra developers de oplossing voor jouw falend project? In plaats van meteen al je pijlen te richten op rekrutering, raad ik je aan om eerst even te kijken naar het grotere plaatje en stil te staan bij volgende vragen.  

Hoe verloopt de samenwerking binnen (en buiten) het team? 

Organisaties hebben vaak nood aan externe teams met de juiste skills die hun ondersteunen bij de ontwikkeling van digitale projecten. In veel gevallen worden er experten vanuit verschillende agencies bij elkaar gebracht om het project tot een goed einde te brengen. 

Helaas zal het louter samenbrengen van specialisten niet leiden tot succes. Om een grootschalig, digitaal project te doen slagen, moeten de teamleden onderling elkaar verstaan en dient de omgeving waarin het team werkt ook aan bepaalde eisen voldoen.

1. Hoe is de dynamiek binnen het team?

Externe ontwikkelteams zijn een groep getalenteerde professionals die in de meeste gevallen nog nooit met elkaar hebben samengewerkt. Wees je er dus van bewust dat deze verschillende persoonlijkheden en de sociale skills van ieder individu belangrijke elementen zijn om mee in rekening te brengen. Je spreekt pas van een ‘team’ wanneer iedereen vlot met elkaar communiceert en er een goede verstandhouding heerst binnen deze bonte verzameling aan profielen.

2. Staat de organisatie open voor verandering?

Daarnaast is digitaliseren een grote verandering voor organisaties. De bewustwording dat deze veranderingen noodzakelijk zijn lijkt over het algemeen zeker wel aanwezig. Helaas is bewustwording alleen niet voldoende. Het ADKAR model of change management spreekt naast “awareness” ook nog over de “desire to support the change”, de “knowledge of how to change”, the “ability to demonstrate skill & behaviour” en de “reinforcement to make change stick”.

Afb 1: ADKAR model of change management

De scrum methodologie legt daarom ook de focus op een goede samenwerking tussen het ontwikkelteam en de sectorspecialisten (“de business”). Beide partijen moeten actief betrokken zijn voor het uitwerken van goede requirements, het bepalen van de prioriteiten, de businessvalue, het valideren van ontwikkelde items, …. Zonder wederzijds vertrouwen en actieve betrokkenheid van beide kanten is dat niet mogelijk. 

Van zodra die wil (“desire”) er is om als organisatie mee te digitaliseren en er actief wordt samen gewerkt zijn de grootste stappen al gezet.

Hoe efficiënt en logisch is de teamwerking? 

“You can’t produce a baby in one month by getting nine women pregnant.”. 

– Warren Buffett

Een softwareproject is, net zoals een zwangerschap, niet zomaar eenvoudig in stukjes te verdelen die in parallel uitgevoerd kunnen worden. Een high-level analyse, een grondige voorstudie, een architectuur en een plan van aanpak zijn fundamenten die voorafgaand dienen te gebeuren. De volgorde van stappen in het proces moeten kloppen om een headstart te kunnen nemen op een succesvolle ontwikkeling (van zowel het kind als het IT project).

Belangrijker nog dan het proces is enerzijds (1) het maximaliseren van de focus, en anderzijds (2) het minimaliseren van “passieve tijd”. 

1. Maximaliseren van focus

Om te kunnen focussen moet je per definitie een hele hoop andere dingen negeren want “What you don’t do determines what you can do.” (Tim Ferriss)

Laat dat nu net de hele clue zijn van een goede sprint planning

In een sprintplanning beslist het team samen met de vertegenwoordigers van de business waar er de komen sprintperiode (meestal tussen de 2 en de 4 weken) aan gewerkt zal worden. Maar nog veel belangrijker, waar er NIET aan zal gewerkt worden. Het doel van zo’n sprintplanning is om enerzijds focus te creëren voor het team en anderzijds voorspelbaarheid voor de business. Zij zullen namelijk weten waar er nu en waar er volgende sprint aan gewerkt zal worden. 

Zoals je zelf wellicht al gemerkt hebt is het moeilijkste aan focussen, niet het focussen zelf maar de beslissing nemen waarop te focussen en je daaraan te houden. Als klant of organisatie ligt hier een belangrijke rol voor u weggelegd. Door nauw betrokken te zijn bij de sprintplanning bepalen jullie mee waarop er gefocust zal worden. Door de sprints te respecteren dragen jullie bij aan het behouden van de focus van jullie ontwikkelteams

2. Minimaliseren van “passieve tijd”

Als laatste toch nog het “meten is weten” argument. Aan de hand van value stream mapping kan je nagaan of het werk echt lang duurt of dat mogelijks de passieve tijd het struikelblok vormt voor jullie opleveringstermijnen. Door na te gaan hoeveel tijd er écht aan items gewerkt wordt kan je waardevolle inzichten verwerven en er samen iets aan doen. Hoe je dat dan doet lees je in de blog van mijn collega Luca.

Bij Codrigo hechten we veel belang aan het ondersteunen van development teams vanuit eenzelfde bedrijf en streven we naar change management waarin de ganse organisatie mee onder de arm genomen wordt. Op die manier proberen we te zorgen dat de samenwerking zowel met als in het team vlot verloopt. Door daarnaast de value stream in de gaten te houden en projecten te organiseren aan de hand van de Scrum methodologie en Agile project management streven we er continu naar om zowel de processen als de focus te optimaliseren

Conclusie 

Is de dynamiek in en rond jouw ontwikkelteam goed? Verloopt de projectwerking optimaal en is hierbij de passieve tijd minimaal? En heb je in dit geval problemen met opleveren? Dan lijkt de tijd rijp om op zoek te gaan naar extra ontwikkelaars. Zoniet, dan zijn er allicht andere oplossingen die beter passen bij jouw specifieke situatie. 

Interesse in onze aanpak?

Contacteer ons

Wil je deel uitmaken van ons team?