Hoe onze software delivery aanpak heeft bijgedragen aan de KBC Pearl app

services

Backend Development, Frontend Development, Project Management, Agile Project Management, Business & Functionele Analyse

in samenwerking met

Bewire

Reading Time: 3 minutes

Aanzetten tot specifiek gedrag om de bedrijfscultuur te versterken

KBC, de Belgische bank- en verzekeringsgroep, startte in 2017 met de ontwikkeling van een interne app om de bedrijfscultuur verder te stimuleren: Pearl. Met de app verdienen medewerkers “pearls” door het aangaan van challenges. De pearls kunnen vervolgens omgezet worden in geld voor een goed doel. Het beoogde resultaat? Aanzetten tot specifiek gedrag en een sterker groepsgevoel.

Het initiatief voor de ontwikkeling van deze app gaat al even terug. Na de eerste ontwikkelingsfase, bleek het vervolg hiervan een klus met meer omhanden dan initieel gedacht. Bewire stapte op dat punt in het verhaal om de Software Delivery Flow een nieuwe dynamiek te geven.

Een prototype schalen om meer dan 40.000 gebruikers te bereiken

“We ontwikkelden de eerste aanzet van de app met een samengesteld team van ontwikkelaars. Dat resulteerde in een werkbaar, maar stand alone, prototype. Dit was meteen ook onze grootste uitdaging. Hoe konden we dit prototype schalen binnen de KBC organisatie om meer dan 40.000 gebruikers te bereiken. Deze moest ook voldoen aan de nodige security vereisten, GDPR compliancy, enzovoort… Door al deze vragen rolden we in een software ontwikkelingstraject waar we op dat moment feitelijk geen gebudgetteerde resources voor hadden.”

— Stefan Garaleas, Head of Corporate Culture & Change bij KBC.

Structuur is key

Het ontwikkelen van software, in dit geval een app, vraagt om structuur. Je hebt requirements nodig, inschattingen, een budget, een planning en bovenal de juiste mensen op de juiste plaats.

“Onze experimentele manier van werken, vanuit de dynamiek en goesting om iets te maken met mensen op verschillende plaatsen, bleek al snel niet voldoende. We beseften dat we meer structuur nodig hadden en dedicated resources”

aldus Stefan Garaleas.

Beginnen bij het begin

Een software delivery health check van Codrigo, onderdeel van de Bewire groep, heeft inzicht gegeven in de huidige procesflow, resources, manier van opleveren en de hiaten die hierin zaten. Dat heeft aangezet tot een andere manier van werken.

“We hebben het software delivery proces volledig anders opgezet, met focus op het onmiddellijk beschikbaar maken van business value naar de eindgebruiker. Dit in korte en meetbare cyclussen, met het oog op oplevering en onder leiding van een Agile Project Lead. Dat heeft geleid tot een gestroomlijnd proces waarin we op een gestructureerde manier resultaten hebben geboekt.”

— Luca Filippone, Managing Partner Codrigo, het deelbedrijf dat zich toelegt op Software Delivery Management binnen de Bewire groep

“We kampten eigenlijk vanaf het begin met 2 problemen. 1: We zijn verder gaan ontwikkelen op code en architectuur van een prototype. 2: We hadden geen resources en de juiste profielen om dit project te trekken. De samenwerking met Bewire zorgde voor een gestroomlijnd proces, waardoor we ook de technische kwaliteit van de app hebben geoptimaliseerd”

— Stefan Garaleas, Head of Corporate Culture & Change bij KBC.

The only way is up

Het ontwikkelen en uitrollen van de app binnen KBC was fase één. Nu moeten zoveel mogelijk medewerkers er gebruik van gaan maken. Hiertoe worden met regelmaat nieuwe challenges bedacht die aanleunen bij de visie van KBC.

“Onze voornaamste uitdaging is het stimuleren van actief gebruik van de app. De app laten downloaden door medewerkers is redelijk simpel te bekomen. Er moet echter nog een verschuiving komen van enkel downloaden van de app naar actief gebruik. Op dit moment zijn er nog veel passieve gebruikers. Daar willen we verandering in brengen. We bedenken nu challenges die in lijn liggen met de strategie en cultuur van KBC en een achterliggend doel vervullen. Dat kan gaan van het leren initiatief nemen tot het ontwikkelen van meer bepaalde skills of the future”

— Stefan Garaleas.

Delen